Over ons

Over ons

Maaike Dortmans

Maaike is eigenaar van praktijk 'Gezellig Stralen'. Ze is geregistreerd als psychosociaal therapeut en EMDR master practitioner. Maaike's hart heeft altijd gelegen bij kinderen en jongeren, die net dat stukje extra nodig hebben. Praktijk 'Gezellig Stralen' wil dat de kinderen de kwaliteiten gaan inzien, die zij zelf bezitten. Dit zodat zij weer in zichzelf gaan geloven en gaan stralen.

Maaike is getrouwd en heeft twee dochters. Ze heeft inmiddels twee succesvolle praktijklocaties in zowel Lelystad en Boekel. Daarnaast heeft ze haar online platform Tutorial Books.

Maaike heeft zelf jarenlang in het speciaal onderwijs en in het justitiële kader van de hulpverlening gewerkt. Ze is gespecialiseerd in het gedrag bij kinderen en jongeren en heeft veel ervaring in de behandeling van angsten en verliesbegeleiding bij o.a.scheiden en overlijden.

Maaike Dortmans is ervan overtuigd dat elk kind ontzettend veel mooie kwaliteiten en talenten bezit. Praktijk “Gezellig Stralen” zal de kinderen ondersteunen om deze verder te ontwikkelen!

AGB code: 90049617--NFG registratie: 7604027789--RBCZ registratie: 810071R--SKJ registratie: 100024137

Milou Dankers

Milou is speltherapeut en werkt op de locatie Boekel. Milou gaat samen met het kind op zoek naar hun kwaliteiten om ze te laten groeien en ontwikkelen. Het is Milou's passie om kinderen op een prettige manier, vanuit vertrouwen en respect met speltherapie te kunnen ondersteunen. Milou vindt het geweldig om samen met het kind of de jongere lastige obstakels te kunnen overwinnen.

Milou heeft een aantal jaren op de Hondsberg gewerkt, een 24 uur centrum waar observatie en diagnostiek wordt gedaan. Milou heeft hier gewerkt met jongere kinderen die kampte met hechtingsproblematiek en bijkomende problematieken. Het bieden van veiligheid aan een kind is voor Milou heel belangrijk. Dit is voor haar de basis om te kunnen groeien en ontwikkelen.

Tijdens de behandelingen bij Praktijk Gezellig Stralen maakt Milou gebruik van verschillend spelmateriaal waarmee het kind aan de slag mag gaan.

AGB code: 90114397--NVVS registratie: 111863--SKJ registratie: 140016182

Natalie van Deursen

Natalie is speltherapeut & kinder-, jongeren en gezinscounselor. Natalie heeft een liefde voor het werken met kinderen en jongeren die vastgelopen zijn, of dreigen vast te lopen en hierdoor extra ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij denkt Natalie altijd vanuit kansen en mogelijkheden, ze gaat samen met kinderen en jongeren op zoek naar hun talenten. Natalie is ervan overtuigd dat iemands talenten de sleutel zijn naar een sterke basis voor de toekomst, zodat kinderen en jongeren hun dromen kunnen waarmaken.

Spel is hierbij voor kinderen een geweldig middel, omdat dit voor hen manier is om uiting te geven aan hun gedachten, gevoelens, wensen en behoeften. Jongeren gaan vaak liever in gesprek, of geven er de voorkeur aan om op een creatieve manier invulling te geven aan hun persoonlijke ontdekkingsreis richting volwassenheid.

Natalie is al jarenlang werkzaam binnen de jeugdhulpverlening vanuit verschillende functies. Zij is gespecialiseerd in het gedrag van kinderen en jongeren. Heeft veel ervaring in het ondersteunen van gezinnen waar complexe problematiek speelt. Hechting, trauma, angst, rouw & verlies, zijn enkele thema’s waarin zij een brede ervaring heeft.

Therapie is hard werken, dus het is heel belangrijk dat je het ook leuk hebt met elkaar!

Natalie zet humor, creativiteit, verbeelding, oprechtheid en openheid centraal in haar manier van werken.

AGB code: 90115097 -- NVVS lidmaatschap: 112162 -- NFG registratienummer: 9662 -- RBCZ registratie: 230054R -- SKJ registratie: 110000466

 

Karlijn Nouwens

Karlijn werkt als administratief zorgmedewerker bij de praktijk. Zij werkt met ons digitaal cliënten dossier 'Zilliz'. Dit doet ze zodat al onze cliënten veilig en online alle benodigde formulieren kunnen invullen, ondertekenen en inzien. Iedere maandag en dinsdag is Karlijn in Boekel om alle mailtjes en telefoontjes hierover te beantwoorden.

Ook organiseert Karlijn op deze dagen alle andere administratieve werkzaamheden.

Anne Knaebel-Thijssen

Anne Knaebel is intensief gezinsbehandelaar en sinds september 2022 werkzaam bij Gezellig Stralen. Vanuit haar werkervaring binnen de hulpverlening is de passie, voor het begeleiden van kind en jeugd met moeilijk verstaanbaar en/of complex gedrag en het behandelen van gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, ontstaan. De specialisaties van Anne liggen voornamelijk op het gebied van autisme, adhd/add, hechtingsproblematiek en verslaving.
Gezinsbehandelaar zijn is haar passie vanwege de veelzijdigheid van het beroep. Het werken met en voor kinderen/jongeren in de leeftijd  van 4 tot 25 jaar geeft Anne veel voldoening. Ze vindt het belangrijk dat kinderen, jeugdigen en ouders zich gehoord en serieus genomen voelen. Anne gaat samen met ouders en/of het kind op zoek naar de vraag achter de vraag, om vervolgens samen te bekijken wat dit betekent voor de opvoeding- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Er wordt altijd een maatwerktraject ingezet, waar het individu centraal staat als uniek persoon met zijn eigen krachten, behoeftes, mogelijkheden en talenten. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
SKJ registratie: 140022425

 

Lesley Bouman

Lesley is toegepast psycholoog en kinder- en jongerencounselor. Lesley heeft een aantal jaren in de jeugdhulpverlening gewerkt, waar zij expertise heeft opgedaan op het gebied van jongeren die uitvielen in het onderwijs.

In de behandeling van Lesley hebben zowel kinderen, jongeren als hun ouders de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen. Voor Lesley staat een goede relatie met de jongere centraal en is het belangrijk dat de jongere zich veilig genoeg voelt om belangrijke zaken te kunnen delen. Het doel van Lesley is om kinderen weer te laten genieten van de kleine en (natuurlijk) grote geluksmomenten. Daarnaast om hun zelfvertrouwen te vergroten en om ze tools mee te geven voor in de toekomst. Dat zij de kracht vinden om er zelf weer tegenaan te gaan.

Lesley zoekt tijdens de behandeling naar mogelijkheden om onhandige patronen van denken, voelen en doen te doorbreken. Door vanuit een ander perspectief naar jezelf te leren kijken, krijgt het kind de kans zijn houding en perspectieven naar het leven toe te kunnen verruimen. Lesley gelooft dat dit een positieve invloed heeft op het zelfvertrouwen, de mentale gezondheid, vitaliteit en de (sociale) zelfredzaamheid. Lesley zet hierbij verschillende interventies in. Enkele voorbeelden hiervan zijn cognitieve gedragstherapie, systeemgericht werken, oplossingsgerichte coaching en ontspanningsoefeningen. Daarnaast worden er ook gesprekken gevoerd en kunnen er rollenspellen gespeeld worden. Lesley kan samen met het kind of de jongere gaan tekenen of knutselen of zelfs even gaan wandelen. Ook eigen ideeën van de jongere zijn welkom,  zo kan er op een vertrouwde manier gewerkt worden aan de hulpvraag.

Lesley is op donderdag  als therapeut werkzaam bij praktijk ‘ Gezellig Stralen’ en heeft daarnaast een eigen praktijk.

AGB code: 90108010  -- NFG registratienummer: 8893 -- RBCZ registratie: 200075R -- SKJ registratie: 100026559

Susan van de Sanden

Susan is een speltherapeut met veel passie. Susan is oprecht, geïnteresseerd, eerlijk en heeft oog voor de persoon en houdt van spelen. Susan is werkzaam geweest als pedagoog en spelbegeleider. Daarna heeft ze de master tot speltherapeut succesvol afgerond.

Bij Susan mag het kind zichzelf zijn. Susan doet haar best om middels spel tussen de regels te lezen en datgene op te pikken wat van waarde is. Veiligheid en vertrouwen zijn voor haar belangrijke waarden in de spelkamer. Susan probeert zichzelf te laten zien en open te stellen, zodat er ruimte en begrip ontstaat.

Susan werkt op de woensdag voor praktijk Gezellig Stralen en heeft daarnaast een eigen praktijk.

AGB code: 90114227 -- NVVS en FVB lidmaatschap: 112008

Anneke Grinwis

Anneke is orthopedagoog-generalist en heeft ervaring in diagnostiek en behandeling van diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Anneke gelooft in een betrokken en persoonlijke aanpak. Ze gaat samen op zoek naar de mogelijkheden die het kind helpen om weer ‘grip’ te krijgen op zijn/haar leven. Stap voor stap werkt ze aan doelen die gericht zijn om te laten groeien en ontwikkelen. Anneke vindt het belangrijk dat het kind weer vertrouwen krijgt in zichzelf, de mensen om zich heen en in de toekomst.

Anneke ondersteunt praktijk ‘ Gezellig Stralen’ als gedragswetenschapper en heeft een eigen praktijk in Almere (www.groeipraktijkflevoland.nl).

NVO geregistreerd -- SKJ registratie Master-orthopedagogog 120002485