Werkwijze

Werkwijze

Na de aanmelding wordt er een vragenlijst (intakeformulier) digitaal aan de ouders toegestuurd. Deze lijst wordt tijdens de intake als leidraad gebruikt voor het gesprek met de ouders en het kind/jongere. Bij het intakegesprek worden de doelen vastgesteld voor de behandeling.

Er wordt vooraf ook aan de gezaghebbende ouder(s) gevraagd om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze dient  voorafgaande aan de therapie ingeleverd te worden.

De behandeling van het kind/jongere is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, speltherapie en/of creatieve therapie. Er wordt gewerkt vanuit een oplossingsgerichte werkwijze. Wat er precies wordt ingezet, hangt af van de leeftijd en welke werkvorm passend is bij uw kind of puber.

Er wordt systeemgericht gewerkt. Na ongeveer 4 à 5 individuele sessies met het kind of de jongere zal er een gesprek plaats vinden met de ouders. Zo ook aan het einde van de behandeling.

De duur van een behandeltraject is verschillend. De insteek van praktijk “Gezellig Stralen” is kortdurende behandeling.