Curriculum Vitae

Gevolgde opleidingen:

 • PABO
 • Master Special Educational Needs (leer- en gedragsproblemen)
 • Master Special Educational Needs (auditieve en communicatieve problemen)
 • HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Registeropleiding Psychosociale Basiskennis
 • Kindertolk opleiding (methode Present Child)
 • Train de trainer “!JES het Brugproject” (echtscheiding)
 • Train de trainer “Ouderschapsreorganisatie na echtscheiding”
 • Train de trainer “In gesprek met jeugdigen na een echtscheiding”
 • Medische Basiskennis (anatomie, pathologie en fysiologie)
 • Gebarendocent NMG1
 • Supervisie en Leertherapie (verschillende trajecten)
 • Deskundigheidsbevordering transculturele systeemtherapie
 • EMDR-opleiding, traumabehandeling

Aanvullende studies en cursussen;

 • Cursus “kindertekeningen lezen”
 • Cursus “therapeutische betekenis van spel”
 • Basistraining Beschermjassen (cultureel sensitief werken)
 • Cursus “conflicthantering”
 • Cursus “gesprekstechnieken met ouders”
 • Cursus "familie-opstellingen"
 • Cursus “praktische agressie controletechnieken” (PACT)
 • Cursus “omgaan met agressie”
 • Cursus “delta-gecertificeerd gezinsvoogd“
 • Opleiding “trainer in de voogdijmethode”
 • Colleges Positieve Psychologie
 • Colleges Jongeren en Gedragsproblemen
 • Protocol "Landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling".

Samenwerkingspartners:

Diverse collega therapeuten, trainers en coaches bij "Praktijk Beker": www.praktijkbeker.nl
Systeemtherapeut en trainer "Beschermjassen" Selma van Duinen: www.praktijkselma.nl
Orthopedagoog-generalist Linda Derksen: www.kinderpraktijklelystad.nl    Mediator Wendy Beers van "WB Mediation": www.wb-mediation.nl
Kindertherapeut Bastiaan Spies: www.valida.nl

 

Registraties:

www.de-nfg.nl
www.rbcz.nu

www.skj.nl

Links:

www.elwaydesign.com