Behandeling Angst

Behandeling angst

Deze behandeling helpt kinderen en jongeren om vaardigheden te ontwikkelen om op een effectieve manier met angst om te gaan. Daarnaast versterkt het de emotionele veerkracht en wordt het zelfvertrouwen bevorderd.

Angststoornissen en angstproblemen komen in vergelijking met andere psychische problemen bij kinderen het meest vaak voor. Wanneer er geen behandeling plaatsvindt kan een angststoornis op de kinderleeftijd leiden tot ernstige depressie gedurende de adolescentie of op volwassen leeftijd.

De behandeling vanuit praktijk 'Gezellig Stralen' is erop gericht om de emotionele veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren te vergroten en om hen vaardigheden te leren om problemen op te lossen en om moeilijke situaties aan te pakken. Dit beschermt hen tegen stress, zowel in het hier en nu als in de toekomst.

Doelen waaraan gewerkt wordt tijdens de behandeling:

  • Ontwikkelen van vaardigheden om op een effectieve manier met angst om te gaan;
  • Versterken van emotionele veerkracht;

  • Het leren relativeren van de emotionele toestand van angst;

  • Het stimuleren van gebruik van steunnetwerk.

  • Bevorderen van zelfvertrouwen om met situaties om te gaan die moeilijk zijn of angst oproepen;